Noční rybářské závody  16. 6.  - 17. 6. 2023

Olbramovická sedumnáctka - aktualizováno k 7.6. 2023

Prodej startovného bude probíhat i v den závodu 16.6.2023 od 14:00 hod.

RZJ.jpg

Startovné bude v předprodeji na pergole rybníku 3. 6. a 10. 6. 2023 od 15:00 – 17:00 hod. nebo zasláním startovného na číslo účtu 10 20 28 354 / 0300. Do zprávy pro příjemce uvedete svoji identifikaci takto (např. „Lístek-Karel Novák“). Termín příjmu úhrad za startovné je do 12.6.2023 do 10:00 hod.

Uhrazené startovné je nevratné. Počet volných míst je uveden níže. Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude vracet v plné výši.

Bližší informace k zaslání startovného a losování Vám budou poskytnuty na tel: +420 607 661 560; + 420 739 018 956; + 420 606 764 790

Seznam účastníků (volných míst):

p.č. Jnémo lovce p.č. Jnémo lovce
1 Danhel Petr 26  
2  Stáňa  Jan 27  
3  Staněk Tomáš 28  
4  Čermák Jiří 29  
5  Zelníček Zdeněk 30  
6  Mišun Václav 31  
7  Fráňa Martin 32  
8  Novotný David 33  
9  Theiner Aleš 34  
10  Holý František 35  
11  Tůma Jiří 36  
12  Čermák David 37  
13  Cejpek Tomáš 38  
14  Řídký Jiří 39  
15  Bačik David 40  
16  Procházka Pavel I. 41  
17  Procházka Pavel II. 42  
18  Kukla Petr 43  
19  Sysel Jan 44  
20   45  
21   46  
22   47  
23   48  
24   49  
25   50  

Dílčí podmínky lovu nočních rybářských závodů jednotlivců:

 1. Místo pro odložení rybářských potřeb je pouze v prostoru parkoviště, pergoly a sochy vodníka.
 2. Příchod k lovným místům je až po vylosování lovného místa. Losuje se dvoukolově (1. pořadí losovoní v druhém kole a 2. losování lovného místa.
 3. V době závodu je jakýmkoliv způsobem zakázáno zavážení návnad či nástrah. Lov se provádí pouze ze břehu vlastního lovného místa. Možnost mapování lovných míst je povoleno pouze nahazovacím echolotem, případně markerem. Označení krmných míst je zakázáno. Ke krmení je možné v průběhu závodu použít kobru, raketu, košík či prak.
 4. Zdolávání ryb v nočních hodinách bude prováděno za pomoci ruční nebo čelové svítilny. Zákaz vstupu do vody bez osvětlení.
 5. Při zdolávání ryby si lovec musí počínat tak, aby sousední tým co nejméně omezil. V průběhu závodu nesmí lovícímu pomáhat jakákoliv další osoba (při všech činnostech souvisejících s vlastním lovem). Po celou dobu závodu musí být na stanovišti přítomen lovec pokud má nástrahu ve vodě. Pokud chce lovec opustit stanoviště, musí nahozenou udici vytáhnout z vody.
 6. V průběhu závodu je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do břehu, poškozovat okolní vegetaci a rozdělávat oheň. Po skončení závodu jsou členové závodního týmu povinni své místo uklidit, toto zkontrolují sektoroví rozhodčí.
 7. Pro závodníky budou k dispozici toalety na pergole.
 8. Na základě hrubého porušení pravidel, kterými se rozumí nerespektování zákona o rybářství, bližších podmínek lovu ryb, propozic závodů, pokynů pořadatele, hlavního a úsekových rozhodčích, nedodržení etiky sportovního rybolovu, nevhodného verbálního nebo fyzického obtěžování, bude daný lovec potrestán okamžitou diskvalifikací bez náhrady vrácení startovného.
 9. Pořadatel rybářských závodu si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích závodů. Účastníci závodu loví na své vlastní nebezpečí a se stanovenými pravidly závodu souhlasí a svůj souhlas stvrzují uhrazením startovného.
 • Vzhledem k tomu, že se lov provádí na volně přístupné vodě, pořadatel neodpovídá za vybavení lovících týmů.
 • Závodníci souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a mediální účely.

Protest:

 • Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán neprodleně při zjištění podezření u hlavního rozhodčího nebo ředitele závodu.
 • Podání protestu je zpoplatněno částkou 500,-Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise k řešení protestu:

 • Ředitel závodu a hlavní rozhodčí. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také osoba/by, které se protest týká a osoba která podala protest.

Etika rybářských závodů:

Pořadatelé učiní maximum pro bezvadný průběh závodů a dobrý pocit samotných závodníků. Na druhou stranu pořadatelé očekávají, že každý závodník bude po celou dobu závodů vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v ryze přátelském duchu a ve smyslu fair play. V případě Hrubého porušení rybářské etiky (myslí se tím nadměrné požívání alkoholu a vykazování značné opilosti včetně rušení ostatních týmů) bude ředitelem závodů provedeno napomenutí případně okamžitě udělena Červená karta a vyloučení ze závodu bez jakékoliv náhrady!

 

Výsledky jarních závodů

Výsledky Jarních RZ 2023.

Pro vítěze závodů organizátoři připravili krásné ceny a poháry.

1.jpg

 Pořadí                 Jméno                                                  Celkový součet délek ryb

 1. místo     Samlik Libor                                         972 cm
 2. místo     Zajíc Josef                                             661 cm
 3. místo     Toman František                                570 cm

 Dětská kategorie do 15 let         Machálek Hubert

                                                          Krupica Matyas

                                                          Geršlová Krystýna

 1. místo     Hos Martin                                  449 cm
 2. místo     Horák Jan                                    439 cm
 3. místo     Prihoda Tomáš                          432 cm
 4. místo     Stáňa Jan                                     395 cm
 5. místo     Zelníček Zdeněk                        362 cm

2.jpg 

Celkem bylo uloveno 181 ks bodovaných ryb. Závodníků se sešlo 68 dospělých a 6 dětí. V průměru si každý rybář chytil 2,44 ks bodované ryby. Výsledek úlovků byl poznamenán pravděpodobně dva dny trvajícím deštěm před závody. Ještě během závodů se přehnala drobná přeháňka. Černou tečkou byla krátká přeháňka 15 min. před koncem závodů, kdy rybářům zmokla výbava. I přes tuto nepříjemnost odcházeli rybáři spokojeni.

Výhercům spolek rybářů Olbramovice přeje hodně dalších rybářských zážitků na příštích závodech.

Vítězům

                     Petrův zdar!

Seznam akcí RA v roce 2023 

Členská schůze                                               10. 2. 2023

Prodej povolenek                                           19. a 26. 2. 2023

Jarní rybářské závody                                    15. 4. 2023

Pálení čarodějnic                                            30. 4. 2023

Společenské odpoledne se seniory            12. 5. 2023

Noční rybářské závody jednotlivců            16 – 17. 6. 2023

Olbramovická lávka                                       15. 7. 2023

Podzimní rybářské závody                           16. 9. 2023

Rybářské závody o Putovní pohár         - termín bude upřesněn

Plán brigád RS v roce 2023 

Každý majitel povolenky má možnost si odpracovat brigádní hodiny i mimo Plán brigád. Zájemci si dohodnou s p. Veselým nebo p. Hakerem den a dobu, kdy jim bude vydána technika nebo materiál k práci.

Senioři a mladiství jsou na brigádách vítaní, i když nemají povinnost odpracovat brigádnické činnost.

Čas provedení brigády se muže měnit na základě počasí nebo rozsahu plánovaných prací.

 1.  Brigáda Sobota     - 25. 3. 2023 v     14:00 hod.
 2.  Brigáda Pátek      – 14. 4. 2023  v     17:00 hod.
 3.  Brigáda Neděle    – 30. 4. 2023 v    9:00 hod. - změna času!
 4.  Brigáda Čtvrtek   – 15. 6. 2023 v   17:00 hod.
 5.  Brigáda Pátek      – 14. 7. 2023 v     16:00 hod.
 6.  Brigáda Pátek      – 15. 9. 2023 v     17:00 hod.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.