Rybářská stráž a její kontrolní činnost

Kontrolu provádí Člen rybářské stráže - Ing.Bc. Martin Černý a členové výboru Rybářského spolku Olbramovice.

Kontrolní činnost se skládá z kontroly okolí lovného místa rybáře a kontroly dodržování závazných ustanovení Rybářského řádu.

Kontrola je zaznamenaná u všechny přítomných lovících rybářů do jejich povolenky, kde kontrolní osoba uvede svůj podpis a případné pochybení.

V případě porušení závazných ustanovení Rybářského řádu, provede kontrolující osoba zápis do Knihy kontrol s uvedením svého jména dne kontroly a dále  jména rybáře, čislo jeho povolenky a popíše podrobně přestupek proti Rybářskému řádu (popřípadě přiloží fotodokumentaci, videozáznam přestupku).

Dojde-li k porušení závazných ustanovení Rybářského řádu, kontrolní osoba musí postupovat dle ustanovení Sankčního řádu a kontrolovaná osoba se musí podřídit příkazům osobě vykonávájící Rybářskou stráž.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.